LEILIGHETSVELGER

Seksjonskjøperne har en plikt til kjøp av én biloppstillingsplass i parkeringsanlegg til kr. 250.000,-. Dette kommer i tillegg til prisen på leiligheten. Denne vil bli tinglyst på seksjonen.

MELD DIN INTERESSE!

LYKKEN KOMMER
I BØLGER